Mustapyrstökuiri Ruvaslahden peltoaukealla 16. 6. 2015

Mustapyrstökuiri on Suomessa harvinainen pesimälintu.
Pohjois-Pohjanmaalla tavataan kyseinen lintu useammin
pesintäpuuhissa kuin muualla maassamme. Suomessa pesii
70-90 paria. Laji on luokiteltu erittäin uhanalaiseksi lintulajiksi.

Toivoa sopii että Ruvaslahdella pesintä onnistuu.


Lintu on noin 36-44 cm pitkä ja siivenväli noin 60-70 cm.
Painoa kertyy 160-500 g. Pitkä-jalkainen ja -nokkainen lintu.