8.12.2017


Everstiluutnantti Kauko Ruokolaisen palkitseminen hopeisella ansiomitalilla Polvijärvellä.

(kuvien julkaisuun saatu lupa)

 Everstiluutnantti Kauko Ruokolaiselle Suomen Reserviupseeriliitto on myöntänyt hopeisen ansiomitalin. Palkitsemistilaisuudessa

 Polvijärvellä vuodeosastolla palattiin Kaukon kertomana hänen elämän vaiheeseen jolloin alkoi sotilasura. Kaukon sotilasura sai

 alkunsa hänen ollessa varusmiespalveluikäinen. Kaukon Isän sanoessa pojalleen, että sotilasuralle pääsee köyhäkin. Nämä sanat

 olivat alku Kaukolle ja sille pitkälle sotilasuralle joka kesti siihen saakka jolloin eläkepäivät 48-vuotiaana alkoi. Palkitsemistilaisuus oli

 pienimuotoinen kuitenkin lämminhenkinen saaden Kaukon tuntemaan tilaisuudessa itsensä jota ei ole jätetä tai unohdeta

 sairasvuoteelle, herkistyen kiitoksen kyyneliin saadessaan hopeisen ansiomitalin Pohjois-Karjalan Reserviupseeripiirin

 Puheenjohtajalta Mika Tukiaiselta ja eversti Jouni Mattilalta.


 Veteraanin iltahuuto sanat ”askel jo uupunut on” koskettaa rajallisuudesta elämään ja siihen että sairaus kuljettaa laulun sanoihin

 ”taakka jo laskettu on”. Kaukon ajatukset ja sanat kulkevat hetkeen jolloin elämän voima kuljetti uupumatonta askeltajaansa

 lukemattomissa tehtävissä opettaessaan Suomen varusmiehiä jotka nyt on muisto kaunis ja askel uupunut. Sotilasuransa aikana

 Kauko ei tuntenut tehtäviensä vaativuuden taakkaa kantaessaan Suomen sotilaan vankkumatonta tehtävää joka on opettaa Suomen

 varusmiehet puolustamaa Isänmaataan antaen näin vapauden aatteen vahvistua ja saamme elää itsenäisessä Isänmaassamme.

 Sotilastehtävät Kaukolla takanapäin, työtaakka jo laskettu on. Muistot elävät sydämessä, se on pysyvää vaikka askel uupunut on.

 


vasemmalta. Kauko Ruokolainen, eversti Jouni Mattila, Mika Tukiainen, Else Ruokolainen (Kaukon vaimo), ja Raimo Karvonen.

(keskellä), Pohjois-Karjalan Reserviupseeriliiton Puheenjohtaja Mika Tukiainen
puheessaan toi esiin Kauko Ruokolaisen ansiot hopeisen ansiomitalin myöntämiselle.

Mika Tukiainen ja hopeisen ansiomitali luovutus Kaukolle.

Kaukolle muistot palaa sotilasurastaan, sydämen tuoden muistot kyynelten kauniina muistoina.

Kauko saa onnittelut eversti Jouni Mattilalta.

Kaukon elämän vaiheita sotilasuralta kuultiin hänen muistaessaan useita hetkiä jotka johtivat valittuun työuraan.

Eversti Jouni Mattila ja hän lausui omasta puolestaan kiitokset Kaukolle mittavasta
ja ansioituneesta työstään kouluttaa varusmiehiä ja on ollut luomassa Suomen
nuorista tytöistä ja pojista puolustamaan Isänmaata  jos vieraan vallan pyrkimykset antavat aihetta.

kes. Everstiluutnantti Kauko Ruokolainen vierellänsä vaimonsa Else.
takana vas. Eversti Jouni Mattila, Mika Tukiainen ja Raimo Karvonen.

Luovutetut ansiot Kauko Ruokolaiselle.